Besök i ett av världens största grottsystem, Carlsbad Caverns, under en resa till Texas och New Mexico i februari 2014. Foto: Erik Bergin. Läs på bloggen.

Till alla bildgallerier.