1003

Fullt upp ända fram till avfärd. Sedan bilkö. Taxin lyckades gena genom Karolinska, där vann vi nog en kvart.
EN RESANDE REPORTERS ÄVENTYR.
http://erikbergin.blogspot.com
In this article