1030

Het debatt i Singapore: politikerna debatterar för högre löner till dem själva medan hemlösa nekas $100 påökning.
EN RESANDE REPORTERS ÄVENTYR.
http://erikbergin.blogspot.com
In this article