1030

Man kan förstås tycka att publiceringarna av Muhammed-teckningar både i Danmark och, nu, i svenska Nerikes Allehanda inte kan motiveras av något oavvisligt allmänintresse, vilket de borde. Det må så vara, nyhetsvärdering kan ibland verka subjekiv.

Men oavsett det så är poängen med den här NA-artikeln värd att fundera på: ett liberalt samhälle måste klara av att göra två saker samtidigt – försvara religionsfriheten och samtidigt förlöjliga en religion.

EN RESANDE REPORTERS ÄVENTYR.
http://erikbergin.blogspot.com
In this article