948

Så har ett till ex av N producerats, med stora vedermödor, lagom till söndag. I detta nummer: det rena bränslets smutsiga resa till svenska E85-pumpar.
Denna julstress ligger som en tung filt över redaktionen. Thank God it’s Friday.

EN RESANDE REPORTERS ÄVENTYR.
http://erikbergin.blogspot.com
In this article