825

Renstiernas gata, Söder.
EN RESANDE REPORTERS ÄVENTYR.
http://erikbergin.blogspot.com
In this article