1116

Trots att vattnet från Gustavs flera meter höga stormvåg slår över New Orleans skyddsvallar tyder allt för tillfället på att staden lyckas stå pall den här gången. Gustav försvagades ytterligare under måndagen. Däremot är det för tidigt att säga vilka eventuella skador själva vinden åstadkommit, bland annat för regionens omfattande oljeindustri.

En ny orkan, Hanna, samlar samtidigt kraft ute på Atlanten, men den tycks ännu inte ha en bana som hotar det låglänta New Orleans. Däremot finns risken att Hanna går på en nordligare bana mot Georgia och Savannah.

Webb-TV: Så skyddar sig invånarna från Gustav (AP)

EN RESANDE REPORTERS ÄVENTYR.
http://erikbergin.blogspot.com
In this article