1115
Kunde du städerna?
Här är rätt svar: 1C, 2E, 3H, 4B.

1.  

Singapore. I bakgrunden syns delar av finanskvarteren.

 

2.  
Stockholm. Det här är en gångtunnel vid Slussen, riktning österut mot Stadsgårdskajen.
 
3.  
Uppsala domkyrka.
4. 
New Yorks tunnelbana.  


Här är städerna:

EN RESANDE REPORTERS ÄVENTYR.
http://erikbergin.blogspot.com
In this article