1008

Vy från Södra teatern riktning norrut. Man kan ana storkyrkan där borta.
EN RESANDE REPORTERS ÄVENTYR.
http://erikbergin.blogspot.com
In this article