1218

Riskerna i världen ökar 2009

Överskotten i ekonomierna borta, stigande arbetslöshet, en ny oprövad president i Vita Huset, risk för ökad protektionism, ett globalt finanssystem som ifrågasätts i grunden, många terrorgrupper på alerten – 2009 spås bli ett dramatiskt och osäkert år.

Säkerhetsanalysföretaget Control Risks Group, baserat i London, har släppt sin senaste säkerhetsanalys som tar sikte på det här året, och som En resande reporter har läst. I den analyseras både sociala och ekonomiska risker för affärsfolk som gör affärer runt hela världen. Till viss del går den förstås också att ha som underlag vid vilka resor som helst.

”Under 2009 blir risken ännu mera signifikant när affärerna måste förhandlas i ett allt svårare och osäkrare landskap”, kommenterar Control Risks analyschef Adam Strangfeld i rapporten.

Osäkerheten drivs bland annat av brist på råvaror, mat och resurser i vissa delar av världen. Den kan resultera i social oro – exempel på det sågs under 2008 års stegrande matpriser och oljepris, som därefter visserligen fallit tillbaka. Men nu har istället finanskris och lågkonjunktur satt press på ekonomierna.

Den enskilt största säkerhetsrisken i de mest osäkra delarna av världen, somliga länder i Mellan Östern, Latinamerika och Asien, är hotet om kidnappning. Problemet ökar i intensitet för särskilt affärsfolk, spår Control Risks Group.

Så här bedöms världens länder

Analysföretaget kategoriserar världens länder enligt en femgradig riskskala: Extrem, Hög, Medium, Låg och Obetydlig. Dels säkerhetsrisk, dels politisk risk analyseras.

I avdelningen Extrem säkerhetsrisk finns följande länder: Afghanistan, Burundi, Kongo, Irak, Somalia, Sri Lanka (norra och nordöstra) och Sudan (Dafur). Där bedöms risken för våld och kidnappning vara som störst och att göra affärer där eller ens resa dit avråds från av bland andra svenska UD.


Falludja i Irak, strax väster om Bagdad, 14 mars 2008. Marinkårssoldaten Rory Fitch är ute på patrull och assisterar en lokal polisstyrka. Bland annat hit är mindre lämpligt att åka, enligt Control Risks Group. Foto: Lance Cpl. Albert F. Hunt, U.S. Marine Corps.

Kategorin Hög säkerhetsrisk rymmer en relativt lång lista länder. Där ingår bland annat ställen som Ryssland och Filippinerna, vilket kan te sig lite märkligt för en utomstående betraktare. Men där finns också en lång rad afrikanska nationer, liksom exempelvis Panama, Venezuela, Haiti och Peru i avdelningen Amerika, Filippinerna, Burma och Papua Nya Guinea i Asien, samt även länder som Georgien, Uzbekistan och Armenien i Europa.

Den långa listan ska ses mot bakgrund av att det är den högsta risken inom varje region/land som Control Risks tycks ha bedömt. I Ryssland mot gränsen till Tjetjenien och Georgien kan man vänta sig oroligheter, samt i exempelvis södra Filippinerna där islamistgerillan Abu-Sayyaf har sina fästen.

De länder som helt och hållet bedöms ha hög risk är markerade med en asterisk (*). De är betydligt färre – Haiti, det palestinska självstyret (Gaza och Västbanken), Saudiarabien, Östtimor, Tchad, Papua Nya Guinea och Zimbabwe.

(På en punkt kan man ifrågasätta Control Risk Groups geografiska kunskaper – de har placerat Pakistan i kategorin Amerika. Nog för att Pakistan är nära allierat med USA i terrorkampen, men inte så nära.)

Även listan med säkerhetsrisken Medium är lång och rymmer vissa turistmål som Kambodja, Sydafrika och, faktiskt, USA. Det faktum att USA hamnar på Medium-nivå säger en del om hur analysen bör tolkas.

Var är risken då minst? Sverige hamnar inom kategorin Låg, den näst lägsta. Allra säkrast, enligt Control Risks Group, inom kategorin Obetydlig säkerhetsrisk finns bara en handfull länder: örikena Seychellerna, Anguilla, Brittiska jungfruöarna, Dominikanska republiken och Caicos-öarna, samt även Bhutan, Andorra, Finland, Island (vilket är en aning konstigt eftersom Island är bankrutt i kreditkrisens spår med ett dramatiskt valutafall som följd), Liechtenstein, San Marino – och Norge.

EN RESANDE REPORTERS ÄVENTYR.
http://erikbergin.blogspot.com
In this article