1013

UD och Smittskyddsinstitutet avråder nu från resor till Mexico på grund av svinsmittan. Det är hittills bara där som dödsfall rapporterats.

EN RESANDE REPORTERS ÄVENTYR.
http://erikbergin.blogspot.com
In this article