886

KASTRUP. Som många flyg- och resintresserade vet gick det danska flygbolaget Sterling i konkurs i slutet av oktober 2008. Ändå kunde jag ta den här bilden alldeles nyss på Kastrup i Köpenhamn, åtta månader senare: en prima Sterlingkärra vid en av gaterna. Sterlings rutter, eller i alla fall en del av dem, togs över av norska Norwegian efter konkursen, men om även flygplansflottan ingick vet jag inte. Men i så fall skulle maskinen kunna vara opererad av norrmännen.

I vilket fall tycks lågkonjunkturen ha tvingat flygbranschen att spara in på för verksamheten så perifera saker som målarfärg. Om det nu inte är ett rekonstruerat Sterling som flyger, får kolla upp det.

EN RESANDE REPORTERS ÄVENTYR.
http://erikbergin.blogspot.com
In this article