973

Här på McDonald’s vid Sveavägen i centrala Stockholm har två till synes bostadsläsa hittat sitt tillfälliga uppehälle. De sitter inkrupna längst in i snabbmatrestaurangen, till synes omedvetna om musiken, stöket, sorlet och tiden – några timmars sömn innan stället stänger. Eller, ifall det är öppet dygnet runt, ska städas.

Stockholm 2009.

EN RESANDE REPORTERS ÄVENTYR.
http://erikbergin.blogspot.com
In this article