1145


Foto: New York Times ©

Kung Oscar II: ”Sverige ska
behålla unionen med Norge!”

Den 19 januari 1896 publicerade vad som kallats världens bästa tidning, The New York Times, en notis om den svenske kungen Oscar II:s tal vid riksdagens öppnande dagen innan. Det är den notisen som syns här ovanför, i digitaliserat originalskick. Under rubriken ”KING OSCAR TO THE RIKSDAG” preciseras innehållet i den så kallade nedryckaren (fri översättning): ”Mindre fiendskap mellan Sverige och Norge, som förbereder för försvar”.

Oron för att unionen mellan Sverige och Norge ska upplösas har försvunnit, deklarerade kungen där i talarstolen, och länderna bör nu istället kraftsamla för att försvara säkerhet och frihet inför vad ett allt oroligare Europa kan ställa till med. Sverige och Norge ska behålla en strikt neutralitet, förklarade statschefen, och berättade sedan att det i budgeten fanns utrymme för att bygga två pansarfartyg, fyra torpedkryssare, sex torpedbåtar och 5 miljoner kronor att förstärka fortifikationer med.

Nio år senare, två år före Oscar den II:s egen död, var unionen skjuten i sank.

Det fantastiska med den här historien är förstås inte att kungen fick fel, eller ens att The New York Times rapporterade den svenska nyheten. Utan istället att notisen går att hitta i originalskick, helt gratis, från vilken dator som helst, 113 år efter att den först publicerades.

Det pratas dagligen om internet, men just den här trenden – uppkopplade digitala arkiv – är inte särskilt omskriven. Ändå är den trenden i sig, tycker jag, mycket mer intressant och nyttig än allt vad Facebook, Twitter och hans moster heter. (En annan populär sajt, videosajten Youtube som ägs av Google, har däremot chansen att bli ett prima film- och tv-historiskt tidsdokument i framtiden.)

I just fallet med kung Oscar II är det två parallella händelser vi drar nytta av:

• Dels är det The New York Times beslut att digitalisera sitt arkiv som gör det möjligt att läsa vad kungen sa vid riksdagens öppnande för 113 år sedan. Det talas om tidningskris, men faktum är att en rad stora amerikanska dagstidningar gjort samma ofantliga digitaliseringsjobb, bland andra Los Angeles Times. Här i Sverige, där vi påstår oss vara en framstående internetnation, är vi sämre på det, främst av kostnadsskäl gissar jag. (Däremot går det numera att läsa familjen Wallenbergs maktbolag Investors historiska årsredovisningar och pressmeddelanden direkt på nätet, sedan bolaget digitaliserat arkivet i samband med ett jubliéeum för några år sedan.)

• Dels är det förstås Google, som skannar av både NYT:s och andra tidningars onlinearkiv och katalogiserar alltihop i nyhetssöktjänsten Google News (du hittar det historiska arkivet till vänster på Google News, se lilla bilden till vänster). På det sättet behöver du inte leta runt bland flera tidningar. Du kan där enkelt också välja under vilken tidsperiod du vill leta efter artiklar med ditt sökord (se lilla bilden till höger).

Just notisen om Oscar II och den norsk-svenska unionen är gratis att ladda ner som pdf. New York Times och andra tar annars generellt betalt för hela artiklar. Speciellt dyrt är det inte, ca 3-4 dollar som du betalar med kreditkort på nätet. Och i vilket fall är rubrikerna gratis. För en historieintresserad nyhetsjunkie innebär det även ett fantastiskt tidsfördriv vilken regnig dag som helst.

Mer på nätet: Så hittar du historiska nyheter

EN RESANDE REPORTERS ÄVENTYR.
http://erikbergin.blogspot.com
In this article