1255

En Resande Reporters Äventyr kostade på sig ett aprilskämt i år, att nästa resmål Irak. Jag ska inte dit, inte nu i alla fall. Men jag vidhåller att det säkert vore en väldigt spännande resa.
EN RESANDE REPORTERS ÄVENTYR.
http://erikbergin.blogspot.com
In this article