1387


Reportaget om Australien blir
propaganda hos S-bloggare

De tjänster på internet som håller koll på blogginlägg om artiklar är ibland intressanta att studera. Här är ett exempel jag just hittade: Mitt reportage om Australiens ekonomi, som publicerades i SvD Näringslivs söndagsmagasin N häromveckan (finns även att läsa på E24.se) används av den skånske S-politikern Roger Jönsson på sin blogg som argument för att alliansregeringen misslyckats med försvaret av den svenska ekonomin under finanskrisen. Reinfeldt har misslyckats, skriver Jönsson, och konstaterar:

Andra länder har klarat sig. Två av dessa är Norge och Australien. I Australien sjunker arbetslösheten snabbt och ekonomin tickar på. Genom snabba stimulanser av den australiensiska regeringen, Labour, kunde man hålla igång ekonomin.
Satsningen på expansiva marknader har också betalat sig mer än väl.

Jag ska inte ge mig in i en politisk diskussion här, det får andra hålla på med. Men, rent faktamässigt, att jämföra Sverige och Australien och dess möjligheter att hantera en internationell kris är inte så lyckat. Länderna är väldigt olika och har helt annorlunda förutsättningar, som det också konstateras bland kommentarerna på Jönssons egen blogg. Mer relevant är i så fall att jämföra Sverige med de övriga europeiska länderna. Då hamnar man förmodligen i slutsatsen att Sverige trots allt klarat sig ganska bra. Vilket det troligen gjort oavsett regering.

EN RESANDE REPORTERS ÄVENTYR.
http://erikbergin.blogspot.com
In this article