2255

En tidigare norsk tanker inför skrotning i Chittagong. Foto: Erik Bergin

Nu ska den smutsiga 
skeppsskroten renas
Bangladeshs högsta domstol slår fast att utländska rederier som väljer att skrota gamla fartyg på den ökända skeppskyrkogården i Chittagong i Bangladesh måste garantera att fartygen är fria från gifter innan de strandas och huggs ner. Denna omdebatterade fråga har jag rapporterat om tidigare på bloggen och i SvD.

Skeppskyrkogården
i Chittagong fotograferad
från satellit. Foto: Google

Alla skepp som skrotas ska nu ha ett certifikat från ursprungslandet som garanterar att de är giftfria. Ett beslut om det togs i början av året av regeringen i Bangladesh. Men strax därefter tvingades regeringen backa från beslutet efter det att tiotusentals arbetare vid skrotningsbolagen i Chittagong, i sydöstra Bangladesh, gick ut i ilskna demonstrationer mot beslutet – trots att det bland annat var deras arbetsförhållanden som beslutet skulle förbättra. 

Företrädare för skrotningsbranschen menade också att krav på giftfria fartyg hotade hela industrin, som förser landet med merparten av dess stålimport. 
Miljöorganisationer gläds nu samtidigt åt domstolens beslut om att återigen kräva renhetscertifikat från rederierna.
– Detta är mänsklighetens seger över de råa pengarna och muskelstyrkan, sade Rizwana Hasan från en förening för landets miljöjurister, enligt TT-AFP.
Bortåt 200 skepp importeras och skrotas i Bangladesh varje år, många av dem stora oljetankers som strandas för full maskin på en hårt nedsmutsad strand strax norr om centrala Chittagong.

EN RESANDE REPORTERS ÄVENTYR.
http://erikbergin.blogspot.com
In this article