1074
1074

Under fliken ”Jobb” uppe i menyn har jag numera infört fliken Bra läsning där tips om precis det, bra läsning, samlas. Det kan vara böcker eller artiklar i svenska, amerikanska eller andra tidningar det handlar om.

Här kommer två sådana tips, båda hämtade ur The New York Times idag, onsdag den 23 april:

• ”USA:s medelklass inte längre rikast i världen” är rubriken på en intressant story som handlar om det jag skrivit om här några gånger tidigare, att lönerna för en stor del av medelklassen under bortåt 30 år halkat efter så mycket att många miljoner amerikaner inte längre klarar sig med bara ett jobb, det går helt enkelt inte att överleva på den lön man får. Även hos den något rikare medelklassen har inkomsterna under lång tid gröpts ur av inflationen, och alltmer av landets privata förmögenhet samlas hos ett litet fåtal extremt rika individer. Sverige tas som exempel på ett land som gått om USA vad gäller medelklassens förmögenhet.

Läs artikeln här.

 

• Samtidigt ökar kostnaderna för USA:s sjukvård stadigt. Under en del år nu har ökningstakten minskat, men nu spår experter som NYT talat med att sjukvårdskostnaderna börjar stiga igen framöver och kanske uppgå till så mycket som en fjärdedel av USA:s bruttonationalprodukt (BNP) inom några år. Idag utgör sjukvård 18 procent av BNP i USA, jämfört med 14 procent för Sverige.

Problemet med allt dyrare sjukvård, utan att den nödvändigtvis blir bättre, hänger såvitt jag begriper ihop med det amerikanska sjukförsäkringssystemet, som dels inte täcker in alla, dels bygger på att man själv måste se till att skaffa en försäkring – och ha råd med den – om den inte betalas av arbetsgivaren. Systemet gör att doktorer ordinerar alla möjliga dyra behandlingar vare sig de behövs eller ej, eftersom de i vilket fall får betalt av antingen staten eller något försäkringsbolag.

Läs artikeln här.

In this article