Ny sajt för utrikesjournalistik föds

2340
2340

En svensk sajt för medborgarfinansierad utrikesjournalistik är på väg att gå från idé till verklighet genom så kallad ”crowd funding”, privatpersoner som bidrar med småpengar som ihop ska göra projektet möjligt att genomföra. Bakom idén står bland andra Martin Schibbye, journalisten som fängslades i Etiopien för ett par år sedan.

Projektet går hittills under namnet Black Spot Project, i sitt syfte att bevaka blinda fläckar på världskartan, och hade på onsdagen fått in 105 procent av den summa som grundarna satte upp som mål i början av 2015.

Läs mer om projektet och crowdfundingen. Här är en artikel om saken hos Dagens Media.

Blank Spot Project ska, förhoppningsvis, motverka den illavarslande trenden att svenska medier, med vissa undantag, satsar mindre och mindre på utrikesjournalistik. Neddragningen sker delvis genom förra utrikeskorrespondenter, men dels också i form av nedbantning av utrikesbemanningen på hemmaplan, som redaktörer, utrikeschefer och hemmabaserade utrikesreportrar. Det senare är illa nog, för utan dedikerade redaktörer på hemmaredaktionerna som försvarar utrikesbevakningen hamnar den utan tvekan på undantag.

Den trenden, misstänker jag dessvärre, riskerar dessutom bli alltmer accentuerad när mediehus och tidningar nu satsar på nätbaserad journalistik. Det beror i sin tur bland annat på utrikesbevakningen sällan har ett dedikerat utrymme på nätet och dessutom också ofta renderar färre sajtbesökare (”klick”) än den vanliga inrikesjournalistiken som naturligt ligger närmare svenska läsares vardag.

Därför applåderar jag Blank Spot Project och hoppas att projektet lyckas väl.

Från Blank Spot Project på Instagram:

In this article