1362
1362

Läs min story om det politiska bråket i Washington som hotar stänga Exports-Imports Bank, USA:s motsvarighet till Exportkreditnämnden, EKN. Här finns artikeln.

In this article