1432
1432

President Donald Trump hotade i ett tal på en republikansk konferens i februari att förbjuda journalister att använda anonyma källor.

”Det borde inte få använda källor såvida inte de använder personens namn”, deklarerade presidenten i fredags enligt nyhetsbyrån Associated Press, AP, med flera medier.

Journalister som bevakade evenemanget missade inte att notera det paradoxala i att Trumps egna tjänstemän, strax innan, själva hade uttalat sig i olika medier i utbyte mot löfte om anonymitet.

Presidenten valde också att kalla journalisterna för ”folkets fiende”, enligt New York Times. Strax efteråt på fredagen utestängdes flera stora medier, inklusive New York Times, CNN och Buzzfeed, från den dagliga pressbriefingen vid Vita Huset.

Somliga andra öppet Trump-vänliga medier som Breitbart News släpptes däremot in, rapporterade AP med flera.

Nyhetsrapportering som innehåller fakta som ger en dålig bild av Trump och hans administration döms regelmässigt ut som ”fake news” av presidenten. Trenden har pågått sedan före valet i november i fjol, samtidigt som Donald Trump drog större fördelar än någon annan presidentkandidat av just gratisexponering av särskilt de stora amerikanska TV-kanalerna som Fox News, CNN, MSNBC, ABC med flera.

[contextly_sidebar id=”GtirAIB69tjYbJS5ozFehsKZoPiIqxmW”]

Presidentens aversion mot fakta som talar till hans nackdel kan ha flera orsaker. En hel del tyder på att Trump har kraftigt narcissistiska personlighetsdrag. Enligt den psykologiska definitionen av Narcissistic Personality Disorder – som det inte är klarlagt att Trump lider av – ingår bland annat att bortse från fakta som talar till personens nackdel och istället skapa en alternativ verklighet som passar bättre.

Det finns förstås också rent politiska skäl för att pressa ned och misskreditera medierna. En administration som inte kritiseras har förstås mycket lättare att genomföra de förändringar den vill, jämfört med om medier rapporterar kritiskt om åtgärderna.

Risken är förstås å andra sidan att makthavarna begår misstag längs vägen – poängen med fria medier är ju att makthavare ska granskas just för att sådana misstag ska undvikas.

Oavsett orsak så är Trumps medieattacker oroande för demokratin i USA. Att hota medier med åtgärder som inskränker deras möjlighet att rapportera hör normalt hemma i diktaturer, inte i fungerande demokratier.

Enligt tidningen The Economists Democracy Index är USA dock inte längre att anse som en fullt fungerande demokrati, istället en demokrati med problem, enligt tidningens rankning från januari 2017.

The Economists Demokratiindex, januari 2017.
In this article