746

I Sverige och flera andra EU-länder var det val till parlamentet söndag den 26 maj 2019.

ErikBergin.com kan här presentera fem illustrationer, hämtade från EU-parlamentets databas, som hjälper till att förklara valresultatet. Ett par omständigheter är värda att fundera på:

• Efter ett svenskt riksdagsval måste en regering bildas som kan få majoritet i riksdagen för sin budget. Så är inte fallet i EU-parlamentet. Ett nå majoritet kan visserligen vara viktigt, men det bildas ingen regering.

• I EU-parlamentet finns olika partigrupper, se nedan. De olika nationella partierna från Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike och så vidare är medlemmar i de olika partigrupperna, som fungerar som partier i parlamentet.

• Parlamentets roll är en aning annorlunda jämfört med riksdagen. Visserligen röstar parlamentarikerna om lagförslag. Men utöver parlamentet så styrs EU också av kommissionen (European Commission) och av rådet (European Council). Kommissionen är ett verkställande organ som genomför fattade beslut och har hand om EU:s dagliga verksamhet, men som också kan föreslå lagstiftning. Rådet är sammansatt av medlemsländernas regeringschefer och är snarast att betrakta som EU:s regering.

Här är de svenska och europeiska resultaten i valet till EU-parlamentet.

Källa: valresultat.eu

Så röstade svenskarna

Grafik: valresultat.eu

Valresultatet fördelat på partigrupper

Grafik: valresultat.eu

Så många mandat i parlamentet får varje parti och grupp

Grafik: valresultat.eu

Här är det nya EU-parlamentet efter valet 2019

Grafik: valresultat.eu

40 år senare: Så här har parlamentet förändrats från 1979 till 2019

Grafik: valresultat.eu
In this article