1100
1100

Jag skriver i SvD om den märkliga historien om 80 meter långa fraktfartyget Alta, som fick maskinfel på Atlanten väster om Afrika hösten 2018 och som lämnades drivande – tills det strandade på Irlands sydkust runt 18 månader senare.

Läs här.

Bilder av det strandade fartyget på Twitter:

På SvD.se:

SvD.se.
In this article