Byggde huset på flotte – blev självförsörjande

1418
1418