633
633

Ett storbråk är på uppsegling mellan många av USA:s största företag och Republikanerna om regler kring valdeltagande. Republikaner runt om i USA försöker klubba igenom nya vallagar som kritikerna hävdar gör det svårare att rösta, vilket skulle gynna republikanska politiker. Men nu går näringslivet till motangrepp.

Jag skriver om bråket och den historiska bakgrunden i SvD. Läs här.

På SvD.se:

In this article