521
521

Ex-presidenten och hans anhängare inom det republikanska partier attackerar den federala polisen FBI och justitiedepartementet för att agera i politiska syften efter husrannsakan mot Trumps residens Mar-a-Lago.

Men Donald Trumps ambitioner om att stoppa oberoende myndighetsutövning i USA når betydligt längre än till bara FBI. Hans plan, om han blir president igen 2024, är redan klar.

Det analyserar jag i SvD.

Läs analysen här • Beställ ditt eget signerade ex av min bok ”EFTER TRUMP”

SvD.se:

SvD.se lördag 20 augusti.
In this article