322
322

Ett tiotal länder i östra och centrala Afrika står inför akut svältkatastrof. Somalia, Sydsudan och Etiopien är bland de värst drabbade, på både kort och medellång sikt. Läget i stora delar av dessa och andra länder i regionen klassificeras som ”Emergency”, näst värst på en femgradig skala där den femte är ”Famine”, svält.

Afrikas horn – Somalia och Etiopien – noterade den tredje raka torra regnsäsongen 2021, vilket ledde till fallerade skördar. Inte bara brist på regn ligger bakom katastroftillståndet. Sedan november 2021 har bristande säkerhet och aktiv konflikt i norra Etiopien resulterat i en stor mängd internflyktingar, vilket i sin tur gett brister i livsmedelsförsörjningen.

Allt detta går att utläsa ur den senaste situationsrapporten från Fews-Net, som betyder Famine Early Warning Systems Network. Systemet sattes upp med amerikanska bidragspengar från USAID på 1980-talet med syftet att ge omvärlden en tidig varning inför att nya svältkatastrofer var på väg att drabba Afrikas befolkning.

Vid tidigare krissituationer har systemet resulterat i att givarländer och organisationer hunnit förbereda insatser för att lindra en del av den akuta krisen när den väl kommer, även om det långt ifrån alltid räckt till. 2011 rapporteras 250 000 ha dött i svält i Somalia.

Just nu lyser alltså stora delar av Fews karta ilsket rött igen, beroende på torkan och andra orsaker.

Skärmdump från Fews-Net, systemet som förutsäger kommande svältkatastrofer.

Ändå händer för tillfället inte mycket hos omvärlden. Orsaken till ointresset är ämnet för en intressant, och lätt deprimerande, artikel i Time, publicerad i oktober 2022.

Time skriver bland annat:

The warnings this time are not vague; they’re supported by reams of data: sophisticated rainfall measuring technology from the Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station (CHIRPS) is predicting that there will not be enough rain in Somalia and nearby regions for the next few months to successfully grow crops for the fifth season in a row, which has not happened since the group first started collecting data. And the outlook for 2023 remains equally bleak. 

En delorsak är att den kommande svälten inte enbart beror på naturkatastrofer. Militanter med koppling till terrorgruppen Al-Qaida, konstaterar Time, terroriserar Somalias befolkning, vilket bidrar till det prekära läget i livsmedelsförsörjningen. Men inslaget av terrorism gör även insatser utifrån mera komplicerade.

Detta sker även i ett läge när västvärlden har gott om andra problem att fokusera på. Kriget i Ukraina, andra krig och konflikter i Syrien, Sydsudan, Jemen, Afghanistan och andra nödlägen i länder som Pakistan och Haiti, rusande inflation, logistikproblem och skakiga regeringar gör att världen har fullt upp.

”Faktum är att vi har att göra med fler kriser än någonsin tidigare,” säger Gayle Smith, tidigare chef för USAID hos president Obama, till Time.

Läs Times artikel här.

Här finns Fews-Nets Afrikarapport.

In this article