236
236

Joe Bidens oväntade blixtvisit i Kiev gav cred och hans tal dagen därpå i Polen andades solitt stöd från USA och Nato bakom Ukraina.

Ändå svävar en osäkerhet över den amerikanska säkerhetspolitiken. Kan USA komma att tappa intresset efter 2024?

Läs min analys i SvD.

SvD.se:

In this article