Sista kåkstaden – kultur eller slum?

128
128

URBAN EXPLORATION — Väggarna utmed gatan på några hundra meters längd är bombad med graffiti. En del konst håller hög klass, annat är att betrakta som klotter.

Det handlar om Snösätra i Rågsved – Stockholms troligen sista kåkstad, sedan ställen som Lugnets industriområde rivits och ersatts av Hammarby Sjöstad.

Snösätra i Rågsved, södra Stockholm. Foto: Erik Bergin

Huvudgatan Snösätragränd kantas av rivningsfärdiga byggnader och murar. Marken uppges vara förgiftad efter decennier av industriell verksamhet.

Men samtidigt beskrivs Snösätra som en viktig kulturell fristad som fått internationellt rykte för sin graffitikonst. Gränden går under namnet ”Snösätra Hall of Fame” där enbart de skickligaste artisterna tillåts måla.

I maj har en lokal förening de senaste åren arrangerat en konstfestival, Spring Beast, som rapporterats dra en hel del besökare.

Nu på vintern ligger allt öde.

Jag åkte dit.

En öde bakgård i Snösätra används som öppen festlokal på vår och sommar. Foto: Erik Bergin
Foto: Erik Bergin
Foto: Erik Bergin

För att måla längs huvudgatan krävs tillstånd. Andra murar och väggar i kvarteret är ”öppna” för vem som helst, enligt kulturföreningens hemsida. Därav följer att kvaliteten på måleriet är högst utmed huvudgatan.

En tidigare lokalpolitiker som är ute och går med hunden i området säger att flera fina målningar av duktiga konstnärer som fanns tidigare nu har målats över.

”Man kan tycka att de borde använda sin kreativitet till något annat,” säger ex-politikern.

Snösätra. Foto: Erik Bergin
Del av Snösätra fotograferat från drönare. Foto: Erik Bergin
Snösätra. Foto: Erik Bergin
Den södra, numera rivna och avspärrade delen av Snösätra. Foto: Erik Bergin

Snösätra industriområde har en flera decennier lång och något brokig historia. Området var tidigare betydligt större än det är nu. Stockholms stad beslutade 2018 att riva den södra delen, närmast sjön Magelungen.

Den södra delen är än så länge (februari 2024) avspärrad och ska framöver ingå i Rågsveds naturreservat.

Vad gäller den kvarvarande norra delen har staden beslutat inrätta en permanent ”kulturplats”. Av den märks i dagsläget inte mycket, förutom graffitikonsten. De enligt en okulär besiktning rivningsredo kåkarna, murarna och gamla industribyggnaderna längs Snösätragränd står kvar. Om de ska ersättas så är det oklart med vad.

Snösätra. Foto: Erik Bergin
Snösätra. Foto: Erik Bergin
Drönarbild över Snösätra. Foto: Erik Bergin

I maj 2023 rapporterade medier att internationella artister deltog på Spring Beast. Ett 60-tal hade bjudits in för att skapa konst, enligt Sveriges Radio.

Bara några månader tidigare hade en planerad rivning av en byggnad i kvarteret vållat protester, rapporterade Dagens Nyheter. Några år tidigare, 2020, skrev samma tidning att Stockholms stad ”tappat greppet” om området. Då hade Snösätra redan varit en graffitifristad i runt sex år, sedan 2014.

Foto: Erik Bergin

Enligt nyhetsrapporter från 2020 fanns det då planer på rivning. Samtidigt fick Snösätra alltmer uppmärksamhet för sin graffiti. Till och med Dagens Industri äventyrade sig dit för ett reportage och magasinet Utställningskritik skickade en reporter som skrev om utomhusutställningen redan i nummer fem från 2019.

Urban Adventures med Erik Bergin på Youtube.

Rivningsplanerna av det norra, kvarvarande området har uppenbarligen lagts på is.

Delvis har området istället rensats upp på senare år. En satellitbild som enligt Google är tagen 26 juni 2020 visar mängder av bilvrak på en ödetomt i den södra delen av det område som finns kvar idag. I februari 2024 när erikbergin.com besökte platsen var skrotbilarna försvunna.

Satellitbild visar bilvrak parkerade i Snösätra i juni 2020. Foto: Google Earth

Området verkar ha varit i en sorts limbo betydligt längre än de senaste åren. I Stockholms stads planbestämmelse daterad 19 december 1957 från stadsbyggnadskontoret går det att läsa på två A4-sidor att området är tänkt att användas till ”upplagsändamål”. ”…avloppsledningar skall ej förekomma. Dagvattnet är tänkt att avrinna i öppna diken”, skriver stadens tjänstemän.

Något avlopp verkar inte finnas än idag, uppger en person på platsen. Det hänger rimligen ihop med att marken idag är förorenad.

Några bostäder finns inte i Snösätra, men enligt uppgift har folk ändå tidvis bott där.

Ur förslag till detaljplan från 1957. Källa: Stockholms stad

En karta bifogas, daterad 1958, som visar hela området. Det delvis bebyggda område som finns kvar idag är den större, nordvästra delen norr om den streckade linjen på kartan. På den mindre delen i sydost har byggnader rivits och marken ska återställas för att sedan ingå i Rågsveds naturreservat, enligt Stockholms stad.

Stadsbyggnadskontorets karta över Snösätra anno 1958. Källa: Stockholms stad

På stadens nuvarande karta över Snösätra finns en markering om ”kulturhistorisk klassificering”, enligt en sökning i Stockholms stads Bygg- och plantjänst. Det är alltså graffitikonsten på rivningskåkarnas väggar och murar längs Snösätragränd som staden vill skydda.

Stans plan för området började utvecklas 2021-2022 och bygger delvis på ett inkommet medborgarförslag från 2021. Enligt en nyhetstext i magasinet Kingsize från 2023 hade staden det året ingått ett avtal med föreningen Kulturkvarter Snösätra, som fick ansvar för driften av området.

Gatan genom Snösätra fotograferad från drönare. Foto: Erik Bergin
Snösätragränd. Foto: Erik Bergin
Snösätra. Foto: Erik Bergin
Snösätra. Foto: Erik Bergin

”Jag är väldigt glad över att det här avtalet är på plats. Snösätra är ett unikt område som är enormt viktig för graffitikulturen i hela Stockholm. Därför är det bra att det nu blir de som faktiskt verkar i området som får ta täten i arbetet med att utveckla ett kulturkvarter,” kommenterar Stockholmspolitikern Torun Boucher (V) i artikeln.

Enligt en annan artikel i Fastighetsnytt från maj 2023 har platsen tidigare varit känd som ”Stockholms Christiania”, samtidigt som graffitikonsten där fått alltmer uppmärksamhet sedan tiotalet år.

Ryktet som samlingsplats för personer på samhällets skuggsida har gett upphov till ett pågående forskningsprojekt vid kriminologiska institutionen vid Stockholms Universitet, enligt institutionens verksamhetsberättelse för 2022. Projektet har titeln ”Snösätra: Crime and disorder in the production of urban space” och uppges pågå till 2026.

Foto: Erik Bergin
Snösätra. Foto: Erik Bergin
Snösätra. Foto: Erik Bergin
Snösätra. Foto: Erik Bergin

Det finns alltså en plan för området som fortsatt kulturplats. Det finns samtidigt också mätningar som visar att ”Relativt höga halter av PFAS har påträffats i grundvattnet”, enligt en lägesrapport från Stockholms stad från 2021. Fler prover ska tas, står det. PFAS-ämnen är svåra att bryta ned och ”kan ha skadliga effekter” enligt Kemikalieinspektionen.

Vad blir det av allt detta? Kulturvärdet av Snösätra industriområde, eller ”upplagsplats” som området kallades på 50-talet, är svårt att bestrida. Hur det värdet klarar att hålla emot eventuella krav på sanering framöver är anyone’s guess.

Tills vidare går det att konstatera – Snösätra är kanske Stockholms nu enda kvarvarande bohemkvarter. Eller slum, om man så vill.

Snösätra. Foto: Erik Bergin
Snösätra. Foto: Erik Bergin
Snösätra. Foto: Erik Bergin
Snösätra. Foto: Erik Bergin
Snösätra. Foto: Erik Bergin
Drönarbild av Snösätra. Foto: Erik Bergin
Snösätra. Foto: Erik Bergin
In this article