Rockaway2

Ett plan går in för landning på JFK över Rockaway Beach.


Join the Conversation