Bercow: ”He wouldn’t dare behave like that”

68 0
68 0

John Bercow, brittiska parlamentets talman, excellerar i konsten att få parlamentariker att lugna sig:

Läs mer: Politico

I denna artikel