3895 0
3895 0

Svenska marinens insats i Stockholms skärgård inleddes på fredagen och fortsatte över helgen och under måndag-tisdag. Insatsen har hunnit generera en hel del uppmärksamhet utomlands, bland annat den här artikeln i New York Times på söndagen från tidningens korrespondent i Moskva.

Nåttarö omedelbart söder om Utö i Stockholms skärgård. Källa: Seapilot
Nåttarö omedelbart söder om Utö i Stockholms skärgård. Klicka för större bild. Källa: Seapilot

Uppdatering måndag: På måndagen uppgavs sökområdet vara inriktat mot Nåttarö, strax söder om Utö i den södra skärgården (se sjökort). Enligt Expressen var det en vik vid södra delen av ön som marinen undersökte, men uppgifterna kring detta var obekräftade. Sökinsatsen uppges fortsätta även tisdag.

Uppdatering tisdag: Flera medier uppger att ett stort antal militärfartyg samlats vid Ingaröfjärdens yttre, östra del, alltså strax söder om Ingarö och betydligt mera norrut jämfört med Nåttarö som var intressant under måndagen.

På en presskonferens på tisdagskvällen svensk tid meddelade biträdande insatschef, konteramiral Anders Grenstad, att Försvaret fått in ytterligare två ytobservationer och att insatsen väntas pågå ytterligare några dygn.

Han ville inte kommentera närmare var de gjorts och släppte heller inget nytt bildmaterial.

Här är tisdagens presskonferens:

Även på distans i New York går det att skapa sig en ganska bra bild av läget. Vid en webbsänd presskonferens på söndagen kom Försvarsmakten med en del nya uppgifter, bland annat släpptes den numera välkända bilden (se ovan) som påstås visa en undervattensfarkost i ytläge, eller halvt ytläge. Vad det vita på bilden är – vågskvalp eller ett skrov – är svårt att säga. Men observationen är enligt försvaret en av tre på kort tid som gjort att marinen valt att dra igång operationen för att försöka fastställa om och i så fall vad för sorts undervattensverksamhet som pågår.

På tisdagen presenterades två ytterligare observationer som allmänheten gjort, varav en vid Ingaröfjärden nära fastlandet där flera militärfartyg samlats. Ihop med de tre tidigare observationerna har Försvarsmakten nu presenterat fem stycken och Grenstad utesluter inte att det kan handla om fler än en förmodad ubåt, sa han till SvD på tisdagen.

Här är tisdagens karta med de fem observationerna (klicka för större bild):

De fem observationerna. Källa: Försvarsmakten
De fem observationerna. Källa: Försvarsmakten

 

Med ledning av den här kartan tycks det som att föremålet, om det nu är ett enda, rört sig söderut i skärgården, vilket delvis också bekräftades av tf insatschef Anders Grenstad på presskonferensen. Han sa också att observationerna passar in i ”ett mönster” vilket tycks innebära att observationer av misstänkta fientliga undervattenskränkningar gjorts en längre tid.

Uppdatering måndag: Platsen för den tredje observationen, i Jungfrufjärden på söndag förmiddag, är medvetet felplacerad på kartan, uppgav Försvarsmakten för Sveriges Television på måndagen.

Grenstad var tydlig med att inte peka ut något land för kränkningen. Men ”mönstret” stämmer överens med uttalanden från diverse experter på rysk militärstrategi som menar att Ryssland under flera år satsat stort på just militär undervattensteknik, som miniubåtar. Att ryssar opererat inne på svenskt territorium vet vi dessutom sedan tidigare.

Rapporter har också kommit in om två ryska fartyg ute på internationellt vatten som de senaste dagarna legat stilla eller rört sig mot den svenska kusten. Fartygen skulle kunna ha med inträngningen på svenskt territorium att göra. Det handlar dels om oljetankern NS Concord som sedan i onsdags legat mer eller mindre stilla utanför den svenska kusten. Uppdatering måndag: Ägaren av tankern dementerar varje koppling till den eventuella ubåten i Stockholms skärgård.

Kartan visar ryska tankern NS Concords färd de senaste dygnen. Källa: Google
Kartan visar ryska tankern NS Concords färd de senaste dygnen. Källa: Google

 

Enligt samma experter skulle den kunna agera moderfartyg till ubåten, eller vara inblandat på annat sätt. Tankern har tidvis varit synlig via sajter för fartygsspårning via AIS-systemet, som Marine Traffic, men har då och då också försvunnit, troligen då AIS-sändaren stängts av.

Det handlar också om det ryska forskningsfartyget Professor Logachev som satt kurs mot svenska vatten. Fartyget observerades under lördagen när det uppgavs gå för full maskin mot Sverige från Sankt Petersburg, uppgav norska Dagbladet. Det ska ha förföljts bland annat av ett holländskt örlogsfartyg.

En kontroll via sjökortsappen Seapilot som En Resande Reporter gjort visade under söndagskvällen båda fartygen ute på internationellt vatten i Östersjön. Det var dock oklart hur gamla positionsangivelserna var. Informationen för NS Concord verkade vara uppdaterad och det fanns aktuell information om kurs och fart. Ingen aktuell information fanns däremot för Professor Logachev.

Här befann sig de båda ryska fartygen vid en kontroll på söndagen. Åtminstone positionen för tankern NS Concord verkade vara uppdaterad. Källa. Seapilot
Här befann sig de båda ryska fartygen vid en kontroll på söndagen. Åtminstone positionen för tankern NS Concord verkade vara uppdaterad. Källa: Seapilot

 

Försvarsmakten uppgav på söndagen att sökområdet såg ut ungefär så här:

Här söks den främmande farkosten. Källa: Försvarsmakten
Här söks den främmande farkosten. Källa: Försvarsmakten

 

Det är ett gigantiskt område att söka igenom, från norra Ornö i södra Stockholms skärgård upp till Möja. I 20 knops fart tar det över en timme från norra till södra änden. Samtidigt är de aktiva spaningarna sannolikt koncentrerade till en liten del, troligen söderut, av Försvarsmaktens information att döma.

Uppdatering måndag: Militären har intresserat sig för en vid på södra Nåttarö, strax söder om Utö i södra skärgården.

SvD med flera tidningar rapporterade om full aktivitet på Kanholmsfjärden utanför Stavsnäs på söndagen. SvD:s reporter Mikael Holmström kunde under helgen också avslöja att det ska ha gått iväg en rysk nödsignal och annan trafik från området runt Kanholmsfjärden till en mottagare i ryska Kaliningrad, något som Försvarsmakten dementerade eller i varje fall inte bekräftade på söndagen.

Stämmer uppgifterna så kan det tyda på en skadad rysk ubåt som uppehåller sig i svenska vatten, alternativt att den lyckats fly trots någon form av problem.

”Om SvD:s uppgifter stämmer kan man tänka sig att ubåten kanske lyckats ta sig ut på internationellt vatten. Då kan man använda sig av den här typen av fartyg för att plocka upp den. Det passar i så fall väl in i mönstret”, säger experten Stefan Ring till tidningen.

Marinens möjligheter att hitta vad det nu rör sig om bedöms av marin militärexpertis som relativt tunn, bland annat beroende på att försvaret rustats ned under en rad år.

In this article