Somrar vid Bullerön, Bruno Liljefors gamla ö i Stockholms mellersta skärgårds yttersta havsband.

Mer om Bullerön här.

Till alla bilder.