En gasläcka i East Village, Manhattan, 2015 resulterar i att två bostadshus exploderar. Jag bevakar katastrofen. 

Till alla bilder