Besök i ett av världens största grottsystem, Carlsbad Caverns, under resa i Texas och New Mexico i februari 2014. Foto: Erik Bergin. Läs mer.

Till alla bildgallerier.