Great-Prosperity-vs-Great-Recession

Löner och produktivitet ökade i jämna steg i USA – fram till cirka 1970-80.


Join the Conversation