161 0
161 0

Jag intervjuar i SvD en amerikansk statsvetare om efterdyningarna av Supreme Courts skrotning av USA:s federala aborträtt, det så kallade Roe v. Wade-målet från 1973.

Läs här.

SvD.se:

SvD.se 27 juni.
In this article