707 0

Diamond hotel, Manilla. Här gick jag på muggen.

EN RESANDE REPORTERS ÄVENTYR.
http://erikbergin.blogspot.com
In this article