1020 0

JUST NU: TT flashade just om att Utrikesdepartementet, UD, uppdaterat
sin reserekommendation angående Egypten. UD avråder nu från ”icke
nödvändiga resor” till Kairo. ”Militär syns på gatorna”, enligt UD.

• UD:s information om Egypten: http://www.regeringen.se/sb/d/2688/a/51459

EN RESANDE REPORTERS ÄVENTYR.
http://erikbergin.blogspot.com
In this article