Lär mer: Så går en riksrätt till

TRUMPS RIKSRÄTTSHOT Så funkar det: se AP:s explainer-video.

317 0
317 0

Den riksrättsprocess som satts igång av Demokraterna mot Trump är lagstadgad i USA:s grundlag, konstitutionen. Just nu pågår en riksrättsutredning i representanthuset.

Utredningen resulterar i en eller flera ”articles of impeachment”, åtalspunkter. Om en enkel majoritet (218) i ”huset” röstar för en eller flera artiklar så är presidenten formellt ställd inför riksrätt.

Därefter hålls en rättegång i senaten. Där krävs 2/3-dels majoritet, 67 röster. Fälls presidenten så avsätts han automatiskt och Mike Pence blir president.

Se videon om hur det fungerar. Courtesy of The Associated Press.

I denna artikel

Delta i konversationen: kommentera här