CarlsbadCaverns10small

En stalaktit sträcker sig från grottans tak.


Join the Conversation