1078 0

TV: Passagerare trötta på ‘full body scans’

Risk för flygplatskö i USA
Lagom till Thanksgiving, en av de största resehelgerna i USA, börjar opinionen att ta fart i Amerika mot den rigorösa säkerhetsapparaten vid många flygplatser. Mera precist är det den så kallade “full body scan“, helkroppsskanningen vid säkerhetskontrollen, som upprör känslor. Tekniken ser igenom passagerarnas kläder och utmålas som integritetskränkande även av många bland de normalt sett säkerhetsmedvetna amerikanerna. Debatten går hög på bloggar, aktivistsajter och nyhetsmedier om huruvida det går att avböja en skanning och vad som i så fall händer då (hot om böter tycks vara ett alternativ, en normal, men mera tidskrävande, visitering ett annat).

USA:s flygsäkerhetsmyndighet Transport Secutiry Administration, TSA, tycks ha skärpt sin policy för flygplatssäkerheten ojämnt över landet, noterar Washington Post, med resultatet att flygpassagerare inte har en aningen om vad de kan vänta sig när de ska flyga. Vid vissa flygplatser skannas samtliga, i andra fall görs stickprov.

En av sajterna som driver opinion är flyersrights.org där en kampanj pågår just nu för att stoppa helkroppsskanningen. Se länk här. Och det finns flera liknande sajter – hos Airlinenightmare.com antyder redan namnet vad det handlar om.

En fullkroppsskanner.

Bland andra ABC News rapporterar att piloter slipper gå igenom helkroppsskannern. Detta gör folk än mer förbannade. Samtidigt är det oklart hur mycket av kroppen som egentligen syns i skanningen – på internet finns en rad varianter av röntgenbilder som visar allt från detaljerade nakenbilder till grova, skissartade bilder av en kropp. Sannolikt bygger en hel del av upprördheten på hörsägen snarare än fakta.

Detroit Free Press skriver hur säkerhetsapparaten började med förbud mot vätskor på planen och har ökat sedan dess. Passageraren Wendy James Gigliotti, skriver sajten, var så upprörd efter behandlingen i säkerhetskontrollen en flygning till Detroit att hon övervägde att göra en polisanmälan.

John Tyner, rapporterar en blogg, vägrade helkroppsskanning. Han hotas nu av böter på minst 10 000 dollar.

Hur mycket som faktiskt visas vid en
skanning är oklart. Här är några exempel
från internet, som är full med skräck-
propaganda.

Från Storbritannien rapporteras det i Daily Mail samtidigt att passagerare som vägrar underkasta sig en skanning där vägras borda planet.

Om många väljer att vägra helkroppsskanning riskerar det att leda till stora köer och missade flygningar i helgen i USA, förutspår en hel del oroade resenärer i nyhetsrapporteringen. Men inte alla ser något problem med helkroppsskanningen. En opinionsundersökning från CBS News visar att 81% av amerikanerna faktiskt är för. En passagerare säger till Detroit Free Press:

“I’m 100% for it,” said frequent flier Shaw, 50, of Perry. “I don’t mind standing in line. I have no problems with it. I’ve had open-heart surgery and before that, dental surgery. I’ve been X-rayed 100 times. After 9/11, anything and everything to have safe flights.” 

EN RESANDE REPORTERS ÄVENTYR.
http://erikbergin.blogspot.com
In this article


Join the Conversation