118

Planet cirklar in över Queens, New York City, inför landning på LaGuardia i mars 2019.