44
Natt över hamnen

Båthamnen vid Ingarö Varv, 13 augusti 2019.