38
Natt över småbåtshamn på Ingarö

Ingarö Varv i augusti 2019.