872 0
872 0

Här är vd:n som kan få stopp på ebolautbrottet i Västafrika. Joseph Kim, läkare och vd på amerikanska Inovio, har ett vaccin som visat sig fungera på försöksdjur. Nu återstår att lösa finansieringen av masstillverkning av vaccinet, säger vd:n i en intervju med SvD Näringsliv.

Det lilla läkemedelsbolaget Inovioutvecklar så kallade syntetiska vacciner, där viruset som vaccinet ska skydda för inte ingår i själva läkemedlet.
Sådana vacciner har flera klara fördelar, som inom några månader kan göra Inovios ebolavaccin till en huvudkomponent i kampen mot den förödande sjukdomen.
Det säger Inovios vd Joseph Kim i en intervju med SvD Näringsliv.
– Med traditionella vaccin triggas vårt immunsystem att döda viruset genom att en del av viruset finns med i vaccinet. Det har fungerat ungefär likadant under de senaste hundra åren, säger Joseph Kim.

Eftersom traditionella vacciner innehåller själva viruset, eller delar av det, så är också risken större vid testning och tillverkning av produkten, enligt Joseph Kim.
– Inovios DNA-baserade syntetiska vacciner är ganska annorlunda. Vi använder genetisk kod och designar våra produkter som en DNA-sekvens i datorn. Sedan tillverkar vi dem syntetiskt med hjälp av olika kemikalier.
– Vi har ingen kontakt med själva viruset och därmed är det förstås noll risk att det sprids, säger Joseph Kim till SvD Näringsliv.
Det första syntetiska vaccinet uppges ha tillverkats på 1980-talet mot malaria.

Bolaget, med huvudkontor i småstaden Plymouth Meeting i Pennsylvania, grundades av forskare på ett universitet i Pennsylvania och är noterat på Nasdaqbösen, med ett börsvärde på 635 miljoner dollar (4,6 miljarder kronor).

Puffen till intervjun med Inovio-VD:n på Nliv.se.
Puffen till intervjun med Inovio-VD:n på Nliv.se.

Normalt använder Inovio sin DNA-teknik för att skapa läkemedel mot olika typer av cancer eller kroniska infektioner. Som av en händelse hade bolaget dock börjat utveckla ett ebolavaccin strax innan de första rapporterna om ebolautbrottet i Liberia, Guinea och Sierra Leone kom i mars i år.
– Vi hade vår kraftfulla plattform för syntetiska vacciner och, även om det inte fanns något kommersiellt intresse för det, så hade vi börjat använda den för att ta fram vacciner mot även andra svåra virussjukdomar. Ebola är en sådan, denguefeber är en annan, säger Kim.
Inovios vaccin testades i djurförsök tidigt förra året och resultatet publicerades i en vetenskaplig tidskrift mot slutet av 2013. Resultatet av testerna ingav stora förhoppningar, enligt vd:n.
– Vi genererade starka immunreaktioner hos djuren. Resultaten är slående, alla djuren i kontrollgruppen dog inom några dagar, medan 100 procent av de vaccinerade djuren överlevde, säger Joseph Kim och fortsätter:

Presskonferensen om New Yorks första ebolafall.
Presskonferensen om New Yorks första ebolafall.

– Dessutom, det fanns inga tecken på sjukdom alls hos de vaccinerade djuren. Det går förstås inte att fråga dem hur de mår, men försöksdjuren som vaccinerats behöll sin vikt medan de ebolasmittade djuren förlorade i vikt innan de dog.

Ebolaviruset har skördat över 4 000 dödsoffer i Sierra Leone, Liberia och Guinea sedan i mars, en siffra som stiger snabbt eftersom antalet smittade tycks dubblas var tredje vecka, enligt WHO. Tidigare utbrott har kommit med jämna mellanrum tidigare, men inget kommer i närheten av det som nu pågår i Västafrika.
Sjukdomen har spridit sig till Spanien och Texas, där vårdpersonal smittats och insjuknat. Under helgen insjuknade en sköterska vid det lasarett i Dallas, Texas, där en ebolapatient från Liberia avlidit strax innan.
Virusets snabba spridningsförlopp oroar Joseph Kim.
– Världens ledande hälsoexpertis har alltid varnat för att det här stora utbrottet kan komma. Och vad som är slående är snabbheten i spridningen. Att sjukvårdspersonal smittas reser mer oro kring det här viruset, säger Joseph Kim.
– Min känsla är att det blir mycket värre innan det blir bättre.
Under öppningen av FN:s generalförsamling i slutet av september i New York varnade Världshälsoorganisationen, WHO, och dess chef Margaret Chan samt FN:s särskilda ebolasändebud David Nabarro för att medlemsländerna måste sätta av väsentligt större resurser än hittills för att bekämpa sjukdomen. Vädjan återupprepades härom dagen vid en session i FN:s generalförsamling.

Nyhetsbussar utanför Bellevue-sjukhuset i New York där stadens första ebolapatient vårdas.
Nyhetsbussar utanför Bellevue-sjukhuset i New York där stadens första ebolapatient vårdas.

Det handlar framför allt om personal och utrustning på plats i Västafrika, men också om finansiella medel till utvecklingen av läkemedel – en utveckling som nu går i rekordhög hastighet. Normalt tar ett vaccin tio-femton år att ta fram, enligt GlaxoSmithKline.
Än så länge finansieras utvecklingen av Inovios syntetiska vaccin av bolaget självt. Men för masstillverkning behövs finansiell hjälp.
Enligt vd:n pågår diskussioner med USA:s regering och hälsomyndigheter för att få fram en budget.
– Det är inte för sent att attackera det här viruset, men vi måste få fram tillräckliga resurser. Det är ett pågående arbete med finansieringen, jag kan inte säga att det ligger klart som en raksträcka framför oss, det är mera som ett slagfält. Men vi känner på Inovio att vi inte vore nöjda med oss själva om vi inte ansträngde oss så gott vi kan för att bekämpa den här sjukdomen.

Inovio är inte först – brittiska GlaxoSmithKline är redan igång med kliniska fas 1-tester av ett traditionellt ebolavaccin, vilket SvD Näringsliv rapporterade om nyligen.
Men det syntetiska vaccinet går samtidigt snabbare att tillverka i stor mängd, enligt vd:n, jämfört med traditionella vacciner.
Joseph Kim menar att vilket vaccin som än blir klart först – Inovios eller från något annat läkemedelsbolag – bör användas för att skydda sjukvårdspersonalen på plats i Västafrika.
– Om jag vore ansvarig för räddningsarbetet i Västafrika så skulle jag först skydda sjukvårdarna och vaccinera dem för att skapa en säker miljö på klinikerna så att inte sjukdomen sprids där. När det är klart kan man börja angripa viruset på andra håll, säger vd:n.

De första kliniska fas 1-testerna av Inovios syntetiska vaccin är planerade till början av nästa år. Testgruppen blir relativt liten, enligt vd:n, troligen någonstans mellan 20 och 100 personer.
Om de testerna inte visar några hälsorisker så är avsikten att börja producera vaccinet – och i viss mån gå förbi den rigorösa kontrollapparat för godkännande av vaccin och andra mediciner som är normal i branschen.
– I de här krissituationerna finns ingen fas 2 eller fas 3, konstaterar Joseph Kim.

(Texten publicerades den 14 oktober 2014 på SvD Näringslivs sajt, nliv.se.)

In this article