Här är länderna där corona fortsätter öka

Medan Europa ser ljuspunkt så uppstår nya virusepicentrum.

106 0
106 0

Jag rapporterar i SvD om det globala läget för smittspridningen av coronaviruset.

Läs här.

SvD.se:

I denna artikel