646 0
646 0

Går det att på ett vettigt sätt förutse ett presidentval ett och ett halvt år i förväg? Nej – men den här sommaren har olika händelser gjort att vi åtminstone börjar kunna ana vilka Trump inte möter i nästa presidentval den 3 november 2020.

Detta analyserar jag i SvD, en text som du kan läsa här.

För Trump själv finns även oroande moln på opinionshimmelen, skriver jag också. Jämfört med alla tolv presidenter före honom, från Harry S. Truman till Barack Obama, ligger Trump sämre till i opinionen än de gjorde vid samma tidpunkt – med ett undantag: Jimmy Carter. Och han blev inte omvald.

I SvD och på webben:

In this article