1305 0
1305 0

Så här styr Donald Trump och hans stab USA — och det här har de fått uträttat.

Med hjälp av information från CNN och Associated Press, AP, går det att få en detaljerad bild av Trumps administration som tillträdde den 20 januari och hur den fungerar.

CNN har kartlagt var Trumps stab sitter placerad i West Wing, Vita Husets västra flygel där bland annat presidentens ovala kontor finns.

Grafik: CNN

AP kartlägger löpande vilka åtgärder presidenten tar och dess status. Här kan du i detalj följa Trumps presidentskap.

MER INFO Obamas 100 första dagar i bilder av Pete Souza • The White House Museum online • White House History Association om Vita Huset

In this article