983 0
983 0

Jag skriver i SvD om historien om NRA, vapenlobbyorganisationen National Rifle Association, och hur den kom att bli en så bokstavstrogen uttolkare av konstitutionens andra tillägg, rätten att bära vapen.

Läs här.

I pdf-tidningen:

SvD måndag 9 oktober 2017.

På SvD.se:

SvD Näringsliv 6 oktober 2017.
In this article